Arborikultura

ARBORING arborikultura usluge orijentirane su na jedinku drvenastog urbanog zelenila- stablo ili grm. Detaljnom analizom dobivamo odgovore na koji način okoliš i organizmi djeluju na drvo te kako drvo utječe na okoliš oko sebe. Ukoliko nas želite angažirati da za Vas detaljno proučimo Vaša stabla kako bi onda dugo vremena ostala krasiti krajolik u kojem se nalaze, rado ćemo se suočiti sa svim izazovima.

Ulazni podaci za izradu specijalističkih studija dobivaju se korištenjem specijalističkih testova. Testovi i druge specijalističke metode koji se koriste u naprednoj prosudbi su:
  • denzitometrija drva (rezistografiranje) mehaničko otkrivanje uznapredovalosti truležu u deblu
  • ultrazvučni pregled debljine zdrave stjenke drva baziran na električnoj konduktivnosti drva (arbotomija)
  • detaljno ispitivanje grana u krošnje stabala kako bi se utvrdilo prisustvo truleži ili prisutnost nepovoljne anatomske građe
  • testiranje otpornosti na udare vjetra (pulling test)
Cilj ovih specijalističkih studija je utvrđivanje sigurnosti korištenja prostora oko stabla.
Specijalistička izvješća i elaborati izrađeni su na temelju analize podataka o stablu koji se prikupljalju na terenu. Prilikom prikupljanja podataka koristimo najmodernije metode kako bi čim preciznije utvrdili stanje stabla. Od metoda izdvajamo:
  • detaljna vizualna kontrola stabla i okoliša oko stabla
  • kontrola vitaliteta (fluorescencija klorofila, izbojna moć stabla, osutost krošnje i dr.)
  • ispitivanje godišnjih prirasta stabla i dendrokronologija, ispitivanje mehaničkih svojstava korijena
Cilj ovih specijalističkih studija je uspostaviti anamnezu stabla i procijeniti vitalitet s obzirom na fiziološke procese u stablu.
Detaljna analiza staništa pokazuje nam kakvo je stanište oko stabla i ukazuje na trenutne ili buduće probleme povezane sa rastom i razvojem stabla. U sklopu ispitivanja staništa obavljamo radove:
  • ispitivanje i analizu tla (mineralni sastav, specifična gustoća)
  • analiza učestalosti upotrebe prostora
Cilj analize stanište je utvrditi okolišne faktore koje utječu na rast i razvoj stabla. Sanacijom degradiranog staništa se stara i monumentalna stabla zaštitičuju od negativnih utjecaja u njihovom neposrednom okolišu.
Presadnja XXXL stabala proces je koji je potrebno pomno isplanirati i izvesti. Ukoliko je Vaša želja da stablo za koje ste posebno vezani spasite od uništavanja moguće ga je u većini slučajeva uspješno presaditi. Posebnim tehnikama i zahvatima umanjujemo stres koji biljka trpi prilikom tog zahvata kako bi što vitalnija nastavila svoj rast i razvoj na novom staništu.
Nadzor sadnje drveća obuhvaća sljedeće radnje: pregled kvalitete nadzemnih i podzemnih organa sadnog materijala i nadzor procesa sadnje stabala kako bi se propadanje posađenog sadnog materijala svelo na minimum. Cilj je smanjivanje troškova podizanja mladih nasada u urbanim prostorima (prosječno propadanje sadnica u prve dvije godine nakon sadnje zbog loše prakse i/ili lošeg sadnog materijala iznosi cca 25%).