EU projekt

U sklopu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. provodi se Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., unutar navedenog programa je tvrtka ARBORING j.d.o.o. uspješno aplicirala na natječaj KK.03.2.1.17 „WWW vaučeri za MSP-ove“.

Naziv projekta:
Unapređenjem i optimizacijom poslovne web stranice do veće konkurentnosti i vidljivosti tvrtke ARBORING j.d.o.o.

Očekivani rezultati projekta:
Projekt tvrtke ARBORING j.d.o.o. – „Unapređenjem i optimizacijom poslovne web stranice do veće konkurentnosti i vidljivosti tvrtke ARBORING j.d.o.o.“ doprinosi povećanju konkurentnosti, prisutnosti i vidljivosti vlastitih usluga na hrvatskom i globalnom tržištu putem web stranice. Predmetnim projektom ćemo postati konkurentniji, povećati svoju prisutnost na tržištu i bit ćemo u mogućnosti odgovoriti na nove trendove i izazove tržišta. Tim putem će se također generirati veći prihod i budući pozitivan rast i razvoj tvrtke.

Ukupna vrijednost projekta: 23.000,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 23.000,00 HRK
Bespovratna sredstva: 16.100,00 HRK
Privatna sredstva6.900,00HRK

Kontakt osoba: Fran Poštenjak, fran@arboring.hr, +385 (98) 411 431

Razdoblje provedbe Projekta je od 4.2.2019. do 27.05.2019.

www.strukturnifondovi.hr