Kontrola stabala

Vizualna kontrola stabala (VTA) prema američkom standardu za VTA (ANSI A300, 2011) s obzirom na opsežnost se dijeli u 3 razine:
limitirana vizualna (level 1)
Cilj: planiranje buđeta za njegu stabala
Osnovna vizualna (level 2)
Cilj: planiranje i organizacija poslova njege stabla
napredna prosudba (level 3)
Cilj: potvrđivanje ili odbacivanje teze da stablo ili neki njegov dio neće prouzrokovati štetu u svojoj neposrednoj okolini u normalnim vremenskim uvjetima
Od iznimne je važnosti da vizualnu kontrolu obavlja stručna osoba koja je visokospecijalizirana u području kontrole stabala. (OVO JE LINK NA USLUGE)

Limitirana vizualna kontrola stabala (level 1) ponekad se naziva i usputni (hodajući ili vozeći) pregled. Koristi se na mjestima gdje ima jako velik broj stabala u urbanim površinama dok su financijska sredstva za kontrolu stabla jako ograničena. Cilj je u što kraćem vremenskom roku pregledati velik broj stabala i evidentirati opasna stabla koja su prioritetna po pitanju izvršavanja zahvata njege stabala. Sastoji se od letimičnog pregleda i ne mora nužno sagledati stabala s 360°.
Ulazni podaci za kontrolu su identifikacija opasnih stabala i dijelova stabla u prostoru. Razvrstavaju se stabala koja je potrebno:
– hitno ukloniti
– hitno orezati grane
– orezati grane
– stabla koja u ovom trenutku ne zahtijevaju daljnju njegu
Izlazni podaci za limitirani vizualni pregled čine dogovor s investitorom da se prekontrolirana stabla označe sukladno navedenim kategorijama te se nakon obavljenog posla može izraditi zapisnik stanja na terenu koji može uključivati i daljnje smjernice gospodarenja i preporuke zahvata.

Osnovna vizualna kontrola stabala (level 2) kontrola stabala koja je mnogo detaljnija i sagledava stablo i stanište s 360° svih biljnih dijelova. Najčešće se prilikom takve kontrole vrši se i izmjera visine i prsni promjer. Kontrolor stabala tijekom kontrole koristi se i batićem i sondama za ispitivanje pukotina i šupljina, dalekozorom za kontrolu krošnje i ostalim instrumentima brze i jednostavne primjene.
Ulazni podatak za kontrolu je specijalni predložak na temelju kojeg se vizualnim pregledom utvrđuje prisutnost anatomskih grešaka, truleži drva te prisutnost i jačina napada različitih biljnih patogena (virusi, bakterije, gljive i kukci).
Izlazni podaci za osnovni vizualni pregled je izvješće o stanju pregledanog stabla koje se koristi za planiranje i racionalnu organizaciju resursa u obavljanju poslava njege stabala. Adekvatnom daljnjom obradom tih podataka moguće je formirati bazu podataka na temelju koje se, digitalizacijom, izrađuju specijalističke karte (analogni zeleni katastar). Takve karte je moguće integrirati u sustav postojećeg digitalnog katastra.

Napredna kontrola stabala (level 3) može biti zračna prosudba ili prosudba koja uključuje kvantitativnu procjenu truležnog procesa, prosudbu zdravstvenog stanja i vitaliteta, prosudbe statičke sigurnosti stabla i otpornost stabla na udare vjetra. S obzirom na korištenu metodologiju i instrumente prilikom napredne prosudbe, ona se tretira kao specijalna usluga koja se nudi po posebnim cijenama i najčešće se aplicira na stabla koja predstavljaju prirodnu baštinu ili visoko vrijedna stabla.
Ulazni podaci za izradu specijalističkih studija dobivaju se korištenjem specijalističkih testova. Testovi i druge specijalističke metode koji se koriste u naprednoj prosudbi su: denzitometrija drva (rezistografiranje), ultrazvučni pregled debljine stijenke drva (tomografija), tomogram baziran na električnoj konduktivnosti drva (arbotomija), testiranje otpornosti na udare vjetra (pulling test), kontrola vitaliteta (fluorescencija klorofila, izbojna moć stabla, osutost krošnje), analiza sastava škroba, detaljno ispitivanje grana stabla i krošnje kako bi se utvrdilo prisustvo truleži ili prisutnost nepovoljne anatomske građe, ispitivanje godišnjih prirasta stabla i dendrokronologija, ispitivanje mehaničkih svojstava korijena, ispitivanje i analiza tla (mineralni sastav, specifična gustoća), analiza profila tla s ciljem utvrđivanja zone razvoja korijena, detaljno ispitivanje staništa i determiniranje procesa koji su se odvijali u prošlosti u zoni rasta korijena stabla, procjena vrijednosti stabla, analiza učestalosti upotrebe prostora, analiza utjecaja zabrane pristupa prostoru oko stabla i dr.
Izlazni rezultati testova primjenom znanstvene metaanalize valoriziraju se i oblikuju u specijalistički elaborat kojim se dokazuje teza dobivena bazičnom prosudbom (level 2) da stablo neće/hoće prouzročiti štetu u svom neposrednom okolišu. Propisuju se potrebni zahvati i intenzitet daljnje njege stabala kako bi se osigurala sigurnost korištenja prostora i omogućilo stablu da bolje podnosi stresove u okolišu oko njega.

Tek nakon izvršenja adekvatne njege stabala, od visokokvalificirane osobe European tree worker (ETW) ili ISA certified tree worker, prema naputcima iz elaborata moguće je garantirati da u normalnim uvjetima stablo neće prouzročiti materijalnu štetu.

Kako bi ste bili potpuno sigurni da Vaša stabla neće prouzročiti bilo kakvu štetu obratite nam se s povjerenjem! (OVO JE LINK NA USLUGE)