Reference naših radova

Globalne ekološke promjene u svijetu imaju sve izraženiji utjecaj na zelenu infrastrukturu u antropogeno modificiranom krajoliku, urbanim i peri-urbanim područjima. Stabla kao najdugovječniji elementi zelene infrastrukture su u tom smislu najosjetljivija stoga im je potrebno pružiti posebnu pozornost. Naše klijente savjetujemo prema specifičnim specijalističkim znanjima i vještinama s ciljem maksimiziranja koristi koje pružaju stabla u svojem neposrednom okolišu.

Kontrola stabala i izrada dokumentacije za smanjenje rizika od nastanka štete uzrokovane lomovima stabala:

Dječji vrtić “Radost”, Jastrebarsko
grad Pula
grad Virovitica
grad Vrbovsko
grad Jastrebarsko
općina Križ
općina sv. Filip i Jakov
Javna ustanova PP Vransko jezero
HKD Napredak, podružnica sv. Filip i Jakov, kamp Đardin
HRVATSKE ŠUME d.o.o., UŠP Zagreb, RJ Hortikultura
ARBOR NV/SA, Belgija
Tržnice Pula d.o.o.

Kontrola arborikulturnih elemenata sa prijedlogom zahvata s ciljem smanjenja opasnosti od požara u peri urbanim industrijskim postrojenjima

Jadranski naftovod d.d., Zagreb

Kontrola i izrada kronološkog plana upravljanja starim stablima:

Javna ustanova Nacionalni park Mljet
grad Virovitica

Kontrola i dijagnostika stabala i upravljanje populacijom stabla uz kulturne objekte:

KAMGRAD OBJEKTI d.o.o., Perivoj uz dvorac Miljana, Poljana Sutlanska

Izbor i nabava sadnog materijala:

HRVATSKE ŠUME d.o.o., UŠP Zagreb, RJ Hortikultura
grad Virovitica
Flora VTC d.o.o., Virovitica

Zahvati na njezi stabala u zaštićenim objektima:

HRVATSKE ŠUME d.o.o., UŠP Zagreb, RJ Hortikultura

Procjena vrijednosti i godišnjih koristi arborikulturnih elemenata sa ciljem adekvatne nadoknade uklonjenih stabala na gradilištu:

Vita PROJEKT d.o.o.

Konzultantske usluge u izradi projektno planske dokumentacije u području arborikulture i urbanog šumarstva:

URBANEX d.o.o.

Specijalistička edukacija u domeni arborikulture i urbanog šumarstva:

Flora VTC d.o.o., Virovitica- orezivanje stabala
Flora VTC d.o.o., Virovitica- izrada specifičnih staništa na starim stablima

Nadzor i stručno vođenje radova u urbanom šumarstvu i arborikulturi:

KAMGRAD OBJEKTI d.o.o., Perivoj uz dvorac Miljana, Zagorska sela
Flora VTC d.o.o., Virovitica

Kontrola i dijagnostika stabala,
izrada planske dokumentacije osnivanja arborikulturnih
elemenata zaštitne namjene,
izbor i nabava sadnog materijala,
uklanjanje opasnih stabala:

privatni klijenti