Distribucija sadnog materijala

Arboring je generalni zastupnik tvrtke ARBOR NV/SA. ARBOR je jedan od najvećih europskih rasadnika koji na proizvodnoj površini od oko 520 Ha proizvodi sadni materijal prema najvišim standardima koje propisuje Europska udruga rasadničara (ENA).
Rasadnik ARBOR specijaliziran je za proizvodnju sadnog materijala srednje (opsega na 1m od 16 cm do 30 cm), velike (30 cm – 50 cm) te vrlo velike kategorije (50 cm i više). Redovne i rigorozne fitopatološke kontrole na svim proizvodnim površinama uvelike smanjuju mogućnost pojave i širenja invazivnih organizama.
Zbog iznimne kvalitete sadnog materijala moguće je i ishoditi garanciju na sadni materijal u trajanju perioda prilagodbe sadnice na novo stanište (3 godine!) uz uvjet redovne i pravovremeno provedene njege stabala.

Sadni materijal - kontejnerski uzgoj

Bjelogorične vrste, crnogorične vrste i specijalne forme

Sadni materijal - uzgoj na polju