Arboristika

ARBORING arboristika kot disciplina se osredotoča na lesnate urbane rastline – drevo ali grm.
S podrobnejšo analizo nam daje odgovore, kako okolje vpliva na drevo in kako drevo vpliva na okolje okoli sebe.
Če nas želite angažirati da za Vas podrobno proučimo Vaša drevesa, da bodo dolgo časa krasila pokrajino, v kateri se nahajajo, se bomo z veseljem soočili z vsemi izzivi.

Vhodni podatki za izdelavo specialističnih študijev so pridobljeni s specialističnimi testi. Testi in druge specialistične metode, ki se uporabljajo v napredni presoji, so:

  • Denziometrija lesa (rezistografiranje), mehanska zaznava visokega gnitja lesa v deblu
  • Ultrazvočna preiskava debeline zdrave lesene stene na podlagi električne prevodnosti lesa (arbotomija)
  • Podroben pregled vej drevesnih krošenj za ugotavljanje prisotnosti gnilobe ali prisotnosti neugodnega anatomskega materiala
  • Testiranje upornosti vetra (vlečni test)

Namen teh specialističnih študij je ugotavljanje varnosti uporabe prostora okoli drevesa.

Na podlagi analize podatkov, zbranih na terenu, so izdelana strokovna poročila in elaborati. Pri zbiranju podatkov uporabljamo najsodobnejše metode za čim natančnejše ugotavljanje stanja drevesa. Omenimo metode:

  • Podrobna vizualna kontrola drevesa in drevesnega okolja
  • Kontrola vitalnosti (fluorescenca klorofila, izbojna moč drevesa, osutost krošnje itd.)
  • Letno raziskovanje rasti debla in dendrokronologije ter preučevanje mehanskih lastnosti korenin

Cilj teh specialističnih študijev je vzpostaviti anamnezo drevesa in oceniti vitalnost glede na fiziološke procese v drevesu.

Podrobnejša analiza okolja nam prikazuje, kakšen je življenjski prostor okrog drevesa in opozarja na trenutne problema ali probleme, ko bi se lahko pojavili v prihodnosti, povezane z rastjo in razvojem dreves. V okviru testiranja življenjskega prostora izvajamo naslednja dela:

  • testiranje in analiza tal (mineralna sestava, specifična gostota)
  • analiza pogostosti izkoriščenosti prostora

Namen analize življenjskega okoliša je določiti okoljske dejavnike, ki vplivajo na rast in razvoj drevesa. S sanacijo degradiranega življenjskega prostora se stara in monumentalna drevesa varujejo pred negativnimi vplivi v njihovi neposredni okolici.

Presaditev XXXL dreves je proces katerega je potrebno skrbno načrtovati in izvajati. Če imate željo, da drevo, na katero ste posebno vezani, rešite od uničenja, v večini primerov se ga da uspešno presaditi. S posebnimi tehnikami in posegi zmanjšujemo stres, ki ga rastlina trpi pri tem posegu, da bi rast in razvoj v novem življenjskem prostoru nadaljevala čim bolj vitalno.

Nadzor sajenja dreves obsega naslednje dejavnosti: pregled kakovosti nadzemnih in podzemnih delov dreves ter nadzor nad postopkom sajenja dreves, s ciljem čim manjše izgube posajenih sadik. Cilj je zmanjšati stroške vzgoje mladih nasadov v urbanih prostorih (povprečno propadanje sadik v prvih dveh letih po sajenju zaradi slabe prakse in / ali slabega sadnega materijala je približno 25%).