EU projekt

V okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov za finančno obdobje 2014–2020. se izvaja Operativni program za konkurenčnost in kohezijo 2014-2020, v okviru tega programa ARBORING j.d.o.o. uspešno prijavljen na natečaj KK.03.2.1.17 “WWW kuponi za MSP”.

Ime projekta:
Izboljšanje in optimizacija poslovne spletne strani za večjo konkurenčnost in prepoznavnost ARBORING-a j.d.o.o.

Pričakovani rezultati projekta:
ARBORING j.d.o.o. – “Izboljšanje in optimizacija poslovne spletne strani za večjo konkurenčnost in prepoznavnost ARBORING j.d.o.o.” prispeva k povečanju konkurenčnosti, prisotnosti in prepoznavnosti lastnih storitev na hrvaškem in svetovnem trgu prek spletne strani. S tem projektom bomo postali bolj konkurenčni, povečali prisotnost na trgu in se lahko odzvali na nove trende in tržne izzive. Na ta način bomo ustvarili tudi višje prihodke in prihodnjo pozitivno rast in razvoj podjetja.

Skupna vrednost projekta: 23.000,00 HRK
Skupni upravičeni stroški: 23.000,00 HRK
Nepovratna sredstva: 16.100,00 HRK
Zasebna sredstva: 6.900,00 HRK

Oseba za kontakt: Fran Poštenjak, fran@arboring.hr, +385 (98) 411 431

Obdobje izvajanja projekta je 4.2.2019. do 27.05.2019.

www.strukturnifondovi.hr