Naše reference

Globalne ekološke spremembe v svetu imajo vse izrazitejši vpliv na zeleno infrastrukturo v antropogeno spremenjeni krajini, mestnih in primestnih območjih. Drevo kot element z najdaljšo življenjsko dobo zelene infrastrukture je v tem smislu najobčutljivejše in mu je zato treba posvetiti posebno pozornost. Našim strankam svetujemo glede na posebna strokovna znanja in veščine, da bi kar najbolje izkoristili prednosti dreves v njihovem neposrednem okolju.

Nadzor dreves in razvoj dokumentacije za zmanjšanje tveganja poškodb zaradi loma dreves

Otroški vrtec “Radost”, Jastrebarsko
mesto Pula
mesto Virovitica
mesto Vrbovsko
mesto Jastrebarsko
občina Križ
občina sv. Filip i Jakov
Javna ustanova PP Vransko jezero
HKD Napredak, podružnica sv. Filip i Jakov, kamp Đardin
HRVATSKE ŠUME d.o.o., UŠP Zagreb, RJ Hortikultura
ARBOR NV/SA, Belgija
Tržnice Pula d.o.o.

Nadzor nad drevesnimi elementi s predlaganimi ukrepi za zmanjšanje nevarnosti požara v perifernih mestnih industrijskih objektih

Jadranski naftovod d.d., Zagreb

Nadzor in priprava kronološkega načrta upravljanja starih dreves:

Javna ustanova Nacionalni park Mljet
mesto Virovitica

Kontrola in diagnoza dreves ter upravljanje z populacijo dreves ob kulturnih objektih:

KAMGRAD OBJEKTI d.o.o., Vrt ob gradu Miljana, Poljana Sutlanska

Izbira in nakup sadnega materiala:

HRVATSKE ŠUME d.o.o., UŠP Zagreb, RJ Hortikultura
mesto Virovitica
Flora VTC d.o.o., Virovitica

Posredovanje pri zdravljenju dreves v zaščitenih objektih:

HRVATSKE ŠUME d.o.o., UŠP Zagreb, RJ Hortikultura

Vrednotenje vrednosti in letnih koristi arborikulturnih elementov z ciljem ustreznega nadomestila za odstranjena drevesa na gradbišču:

Vita PROJEKT d.o.o.

Svetovalne storitve pri razvoju projektne dokumentacije na področju arborikulture in urbanega gozdarstva:

URBANEX d.o.o.

Specialistično izobraževanje na področju arborikulture in urbanega gozdarstva:

Flora VTC d.o.o., Virovitica- obrezovanje dreves
Flora VTC d.o.o., Virovitica- izdelava posebnih življenjskih prostorov na starih drevesih

Nadzor in strokovno vodenje del v urbanem gozdarstvu in arborikulturi:

KAMGRAD OBJEKTI d.o.o., Vrt ob gradu Miljana, Zagorska sela
Flora VTC d.o.o., Virovitica

Kontrola in diagnostika dreves, priprava načrtne dokumentacije za vzpostavitev zaščitnih elementov, izbor in nabava sadnega materiala, odstranjevanje nevarnih dreves:

privatne stranke