Urbano gozdarstvo

Urbano gozdarstvo spreminja osredotočenost s posameznega drevesa na skupino dreves in gleda na širšo sliko medsebojnih odnosov vseh dejavnikov urbanega okolja. Daje nam odgovore, kako določene skupine živijo skupaj in kakšni so pozitivni ali negativni vplivi na ostale uporabnike prostora. Z veseljem bomo z Vami delili svoja specifična znanja in izkušnje na področju urbanega gozdarstva, da bodo naši urbani gozdovi čim bolj zdravi, lepši in odpornejši.

Digitalni kataster je močno orodje, ki služi za racionalizacijo stroškov, določanje prednostnih nalog in načrtovanje negovanja dreves in zelenja ter omogoča lažje gospodarjenje celotnega fonda urbanih dreves. Uporablja se za uresničitev načrtov za doseganje ciljne pokritosti površin krošenj.
S komercializacijo vse več prihaja do pojave katastra zelenja v različnih oblikah. Naš kataster temelji na zbiranju podatkov po mednarodnih predpisih in certificiranih metodah, preizkušenih na milijonih dreves v tujini in prilagojenih potrebam katastrskih uporabnikov.
Z izbiro našega katastra dobite jasno sliko stanja zelenja, o katerem skrbite, s priporočili nadaljnje zelene zdravstvene nege. Z ustrezno nego bi se odstranila nevarna drevesa ali deli dreves, določila kronologija izvedbe opravil in predlagal kontrolni interval za vsako posamezno drevo.
Zagotavljamo Vam varno uporabo prostora v določenem kontrolnem obdobju po strokovni izvedbi del, opravljenih po našem pregledu drevesa. To pomeni zmanjšanje stresa, ki nastane pri prevzemu odgovornosti za materialno in drugo škodo, ki jo povzročijo lomljenje dreves ali delov dreves, zmanjšanje finančnih sredstev za nujne intervencije ter olajšanje priprave proračuna in naročanja opravil nege dreves, ker natančno veste, kaj in v kateri meri morate to storiti.

Lahko Vam jamčimo, ker so:

  • Naši kontrolorji dreves vrhunski svetovno priznani strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami v urbanem gozdarstvu, arboristiki in urejanju gozdov
  • Najpogostejši kontrolni obrazci, ki jih uporabljamo za zbiranje podatkov o vsakem drevesu, imajo 148 parametrov, od tega 80 v treh različnih stopnjah, ocenjenih na enem drevesu.

Če želite brezskrbno in racionalno upravljati s svojim urbanim zelenjem, nas z zaupanjem kontaktirajte.

Načrtovanje poslovanja in urejanja urbanih prostorov je izziv zaradi številnih škodljivih dejavnikov, ki vplivajo na rastlino v za njo težko rastočem okolju. Naše poslanstvo je s posvetovanjem s stranko uskladiti vašo vizijo razvoja mesta z značilnostmi urbanega zelenja in predvidenimi okoliškimi spremembami. Plan gospodarjenja z zelenjem se dela za daljše časovno obdobje. Ta dolgotrajen postopek se pregleduje glede na dosežene cilje v določenih časovnih intervalih. S planom poslovanja identificirajo se sedanji in prihodnji izzivi, ki jih je treba meliorirati, predlaga se strategija in dinamika razvoja zelenih površin in zelenja ter uporabljajo najnovejša znanja in izkušnje iz urbanega gozdarstva za zmanjšanje morebitne škode, ki se lahko pojavi pri uvajanju invazivnih organizmov in njihovih epifitocij.

Drevesa in zelenje v neposrednem okolju opravljajo različne direktne in indirektne pozitivne funkcije. Z razvojem ekološke zavesti človek posveča več pozornosti učinkom izboljšanja mikroklime, odstranjevanju onesnaževalcev iz zraka in drugih onesnaževalcev.
Kot potrošniki v potrošniški družbi se nagibamo k denarni valorizaciji okolja, kakor tudi dreves, ki nas obkrožajo. ARBORING bo ovrednotil vrednost Vašega zelenja, tako da ga boste lahko zavarovali ali v primeru škode drugih oseb prikazali škodo in uveljavili pravico do odškodnine za sanacijo povzročene škode.

Vnos dreves v urbana območja ima veliko koristi. Na ta način se povečujejo tudi stroški vzdrževanja dreves in zelenih površin. Kontrola dreves se izvaja, da bi se ovrednotili simptomi na drevesih in za prilagoditev plana nege drevesa rezultatom kontrole.
Študija o obvladovanju tveganja se izvaja na ravni mest, velikih kompleksov dreves in ocenjuje potrebo po nadzoru dreves glede na neposredno okolje okoli drevesa. Z vrednotenjem prostora je možen kompromis med pogostostjo in obsegom nadzora dreves in zabeleženimi negativnimi spremembami dreves brez ogrožanja varnosti prostora.
Zelo pomembno je, da imajo izvajalci takšnih študij specifično znanje, izobrazbo in izkušnje v kontroli dreves, ker lahko najmanjši spregled povzroči zelo veliko materialno škodo. Cilj izdelave strategije je zmanjševanje stroškov nege zelenja ob upoštevanju smernic za kontrolo dreves.