SMART sustav za upravljanje urbanim zelenilom

 • pametni katastar stabala olakšava donošenje odluka
 • štedi novac i vrijeme za upravljanje urbanim zelenilom
 • u suradnji sa renomiranim svjetskim stručnjacima

SMART
izbor vrsta

SMART
održavanje

SMART
vrijednost zelenila

SMART
monitoring

Strategije upravljanja urbanim zelenilom
 • cilj optimizacije procesa održavanja, legislative i planiranja je zelenilo otporno na negativne promjene i izazove u budućnosti
 • specifični kratkoročni i dugoročni ciljevi (do 30 godina)
 • esencijalna dokumentacija za održivost gospodarenja zelenilom
Individualni planovi upravljanja baštinskim stablima
 • detaljna dijagnostika i kronološki plan izvođenja radova
 • prilagođeni specifičnom odnosu stabla i mikrostaništa
 • značajno povećanje mogućnosti preživljavanja vrijednih stabala
Upravljanje kriznim situacijama
 • sanacija narušenih društvenih odnosa nastalih održavanjem zelenila
 • plan aktivnosti i specijalni projekti uključivanja javnosti u procese njege urbanog zelenila
Dijagnostika stabala
 • od jednostavne inventarizacije do zahtjevne dijagnostike i elaborata zdravstvenog stanja stabala
 • cilj: identifikacija opasnih simptoma i stabala za uklanjanje iz prostora
 • zaštita imovine i inventara
 • povećanje sigurnosti korištenja prostora