Stabla, požari i naselja

U posljednja dva mjeseca dobili smo jako puno upita o požarima i tome što saditi kako bi se izbjegle velike štete koje mogu nastati prilikom požara. Nažalost, moramo Vas suočiti sa činjenicom da sva stabla predstavljaju gorivi materijal UKOLIKO NISU PRAVILNO ODRŽAVANA.

Slika 1. Vertikalno širenje požara

Sa ciljem znatnog smanjenja rizika od šteta nastalih požarima, donosimo Vam vodič kako rasporediti zelenilo oko Vaših okućnica te pritom postići zonu obrane objekta od požara.

Slika 2. Zaštitne zone oko objekta

Što se odabira vrsta tiče, preporučljivo je izbjegavati crnogorične i općenito vrste koje u sebi sadrže smolu ili isparive organske spojive koji su izrazito lako zapaljivi te pospješuju širenje požara. Od vrsta koje su relativno otpornije na požar možete odabrati: vertikalni čempres (Cupressus sempervirens L.) ili pinjol (Pinus pinea L.), plodonosne vrste- badem (Prunus amygdalus (Mill.) D. A. Webb), višnja maraska (Prunus cerasus var. marasca), rogač (Ceratonia siliqua L.), malisna (Olea euopea L.) te medunac (Quercus pubescens Willd.), crniku (Quercus ilex L.), crni grab (Ostrya carpinifolia Scop.), crni jasen (Fraxinus ornus L.). Također, moguće je posaditi i vrste koje nisu autohtone ili udomaćene na ovim prostorima, primjerice koprivić (Celtis occidentalis L.), cvjetni drijen (Cornus florida L.), pensilvanski jasen (Fraxinus pennsylvanica Marshall), beztrna gledičija (Gleditsia triacanthos var. inermis) i mnoge druge.

Vrlo rado Vam stojimo na raspolaganju kako bismo Vam pomogli u zaštiti Vašeg imanja i objekata. Obratite nam se s povjerenjem za procjenu rizika uzrokovanog zelenilom te izradi plana smanjenja rizika i šteta od požara zelenila na Vašem imanju.

Također preuzmite i naš vodič za zaštitu od požara.

Vaš ARBORING