Urbano šumarstvo

Urbano šumarstvo usluge fokus mjenjaju sa jedinke na grupe jedinki kohabitante urbanog prostora. Ono gleda širu sliku, interferencije i međusobne odnose, svih čimbenika urbanog okoliša. Daje nam odgovore kako zajedno određene grupe kohabitiraju te koje pozitivne ili negativne utjecaje vrše na ostale korisnike prostora. Svoja specifična znanja i iskustvo u šumarstvu rado ćemo podijeliti sa Vama kako bi naše urbane šume bile čim zdravije, otpornije i ljepše.

Digitalni katastar moćan je alat koji služi za racionalizaciju troškova, prioritizaciju i planiranje izvođenja radova na njezi stabala i zelenila te omogućava lakše gospodarenje fondom urbanih stabala. Koristi se kako bi se ostvarili planovi postizanja ciljane pokrovnosti površine krošanja. Komercijalizacijom sve više dolazi do pojave katastara zelenila u različitim formama. Naš katastar baziran je na prikupljanju podataka prema internacionalnim propisima i certificiranim metodama koje su testirane na milijunima stabala u inozemstvu i prilagođene potrebama korisnika katastra. Odabirom našeg katastra dobivate jasnu sliku o stanju zelenila o kojem se brinete sa preporukama daljnjih zahvata njege zelenila. Propisanom njegom bi se uklonila opasna stabla ili dijelovi stabala, odredila kronologija izvođenja poslova te bi se predložio interval kontrole za svako pojedino stablo. Nakon stručnog izvođenja radova propisanih našim pregledom stabla jamčimo Vam sigurnost korištenja prostora u navedenom kontrolnom razdoblju. To Vama znači smanjenje stresa koji se javlja prilikom preuzimanja odgovornosti kod nastanka materijalnih i ostalih šteta kod loma stabla ili dijelova stabla, smanjuje financijska izdvajanja za hitne intervencije i omogućava lakše budžetiranje i naručivanje poslova njege stabala jer točno znate što i u kojoj mjeri je potrebno napraviti. Jamstvo Vam možemo ponuditi zato što su:
  • naši kontrolori stabala vrhunski svjetski priznati stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u urbanom šumarstvu, arborikulturi i uređivanju šuma
  • najopširniji kontrolni obrasci koje koristimo za prikupljanje podataka o svakom stablu imaju 148 parametara, od kojih 80 u tri različite gradacije, koji se prosuđuju na jednom stablu
Ukoliko želite bezbrižno i racionalno gospodariti svojim urbanim zelenilom obratite nam se s povjerenjem
Planiranje poslova i uređenja urbanih prostora izazovan je proces zbog niza nepovoljnih čimbenika koji djeluju na biljku u za nju teškom okruženju za rast. Kroz konzultacije sa klijentom naša je zadaća Vašu viziju razvoja grada uskladiti sa karakteristikama urbanog zelenila i anticipiranim okolišnim promjenama. Plan gospodarenja zelenilom donosi se na višegodišnji vremenski period. Taj dugotrajan postupak revidira se u odnosu na ostvarene ciljeve u određenim vremenskim intervalima. Planom gospodarenja urbanim zelenilom identificiraju se sadašnji i budući izazovi koje treba meliorirati, predlaže se strategija i dinamika razvoja zelenih površina i zelenila te koristeći najnovija znanja i iskustva iz urbanog šumarstva minimiziraju se potencijalne štete koje mogu nastati prilikom introdukcije invazivnih organizama i njihovih epifitocija.
Stabla i zelenilo u svome neposrednom okolišu vrše razne direktne i indirektne pozitivne funkcije. Razvojem ekološke svijesti čovjek sve više pažnje pridaje upravo efektima poboljšavanja mikroklime, uklanjanja polutanata iz zraka i drugih onečišćenja. Kao sudionici u potrošačkom društvu imamo tendenciju monetarne valorizacije okoliša pa tako i stabala kojima smo okruženi. ARBORING za Vas vrši procjenu vrijednosti Vašeg zelenila kako biste ga mogli osigurati ili u slučaju štete od drugih osoba prikazati štetu i ostvarili pravo na naknadu za sanaciju nastale štete.
Unošenjem stabala u urbanim prostorima ostvaruje mnoštvo koristi. Međutim, na taj način povećavaju se i troškovi održavanja stabla i zelenih površina. Kontrola stabla provodi se kako bi se evaluirali simptomi na stablima i prilagodio plan njege stabala rezultatima kontrole. Studija upravljanja rizicima donosi se na razini gradova, velikih kompleksa stabla te ocjenjuje potrebe kontrole stabla s obzirom na neposredni okoliš oko stabla. Evaluacijom prostora moguće je napraviti kompromis između frekvencije i opsežnosti kontrole stabla te evidentiranih negativnih promjena na stablu, a da se pri tome ne kompromitira sigurnost prostora. Pri tome veoma je važno da izvođači ovakvih studija imaju specifična znanja, naobrazbu i iskustva u kontroli stabla jer i najmanji previdi mogu rezultirati veoma velikim materijalnim štetama. Cilj izrade strategije je smanjivanje troškova njege zelenila uz poštivanje smjernica za kontrolu stabala.